Over Enactus

en•act•us

Enactus is een netwerk van studenten, het hoger onderwijs en leiders uit het bedrijfsleven die samen actie ondernemen om levens te veranderen en een betere en duurzame wereld mogelijk te maken.

entrepreneurial—ondernemend. Het zien van kansen en het talent om die kansen om te zetten in waarde.

action—actie. De kwaliteit om een idee om te zetten in resultaat.

us—wij. Individuen die samen groter zijn dan de som der delen.

 

Wie wij zijn

Enactus is een internationale non-profitorganisatie die studenten, het hoger onderwijs en leiders uit het bedrijfsleven bij elkaar brengt. Samen ondernemen we actie om de kwaliteit van leven en de levensstandaard van mensen die het nodig hebben te verbeteren. Studenten die actief zijn voor Enactus ontwikkelen maatschappelijke projecten over de hele wereld, waarbij ze professionele begeleiding krijgen van hogeronderwijsinstellingen en leiders uit het bedrijfsleven.

De uitvoering van de projecten zorgt niet alleen voor verandering van levens, het helpt studenten ook bij het ontwikkelen van talent en leiderschapsvaardigheden die nodig zijn voor hun toekomstige carrière. Tot eind 2012 opereerden we onder de naam SIFE; om het verhaal van de organisatie beter over te kunnen brengen is gekozen voor een naamsverandering.

Onze belofte

Samen beloven we actie te ondernemen. We zijn vastberaden om onze passies, ideeën en talenten toe te passen om zo veel mogelijk levens te beïnvloeden. Geen oplossingen bieden door hulp uit te delen, maar door met de betrokkenen samen te werken aan een duurzame oplossing. Met als resultaat dat alle betrokkenen in staat worden gesteld zich maximaal te ontplooien.

Onze waarden

Verbeeldingskracht

Iedere uitdaging creëert een kans; een kans om te herontdekken. Alles wat we doen bestaat uit kansen zien die anderen niet zien.

Durf

De bereidheid om te proberen, te falen en te leren tijdens een ontdekkingstocht is net zo belangrijk als de passie om te slagen. Het is belangrijk te willen leiden, vooral in gebieden waar de uitkomsten nog niet vaststaan.

Besluitvaardigheid

Betekenisvolle verandering is niet eenvoudig. Het is nodig grote obstakels te overwinnen. We hebben het uithoudingsvermogen om door te gaan tot we het resultaat bereiken dat we voor ogen hebben.

Partnerschap

Het vormen van teams is cruciaal voor het bereiken van sociale verandering.

Verantwoording

Binnen ieder initiatief of project dat we uitvoeren beoordelen we hoe effectief we een duurzame verandering in levens van mensen bewerkstelligen.

Nieuwsgierigheid

We zoeken altijd nieuwe kansen, zijn bereid te leren en zijn niet bang om vaststaande kaders in twijfel te trekken, omdat we weten dat effectief leiderschap dat van ons vraagt.

One Response

 1. Dr.Doreen Flavia schreef:

  Dear sir/ Madam,
  On behalf of Stichting Secure a Family International (SSAFI), i would like to take this opportunity to appreciate you for the wonderful work you are doing for the entire world. SSAFI has read your work and we were impressed to contact you in request for a long term partnership with us in the areas of sending intern students and even teachers willing to visit Uganda especially our organization to work or volunteer with us.
  For over three years, we have been in operation working in the community on health, education, agriculture and micro finance.
  The challenge we have is that we can not work alone and achieve our goal but in partnership with you, we can really make it to achieve the best.
  This is what we offer to students/ internship:
  We provide free accommodation, feeding, transportation from Entebbe airport to our office, we always give a certificate and t.shirts to show that you have worked or volunteered with us.
  We are waiting for a positive response from you.
  thank you,
  Doreen Flavia

Comments are closed.